Opiekun medyczny

Okres kształcenia: 1 rok tj. 2 semestry

Kwalifikacje: K1 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4.)

Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:

 • Wychowanie fizyczne 
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne 
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia  
 • Język migowy 
 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie tj. 160 godzin)

Absolwent kierunku opiekun medyczny posiada przygotowanie do:

 • Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych
 • Wykonywania zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej
 • Rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej
 • Udzielania pierwszej pomocy medycznej, jak również wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej
 • Współpracowania z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami
 • Dokumentowania wykonanych zabiegów higienicznych
 • Obsługiwania komputerowych programów użytkowych niezbędne w pracy zawodowej

Absolwenci po uzyskaniu tytułu opiekuna medycznego mogą pracować:

 • Szpitalach
 • Zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • Szpitalach opieki długoterminowej
 • Domach pomocy społecznej
 • Hospicjach