JAK ZNALEŹĆ DOBRĄ AGENCJĘ PRACY?

JAK ZNALEŹĆ DOBRĄ AGENCJĘ PRACY?

Decydując się na pracę za granicą wiele osób wybiera współpracę z różnego rodzaju pośrednikami. Wybór  agencji ma duże znaczenie – będzie to wpływało wszak na naszą przyszłość. Istnieje też wiele firm, które nie działają w zgodzie z literą prawa ani w interesie pracownika. Wybór agencji jest na rynku spory. Jak wybrać spośród nich najlepszą?

Pamiętajmy – uczciwa agencja nie pobierze od nas żadnych opłat za znalezienie pracy. Zgodnie z prawem nie może tego robić, a jeśli żąda pieniędzy z tytułu wyszukiwania i wskazania pracodawcy zagranicznego, opłat eksploatacyjnych, wynagrodzenia pracowników, opłat z tytułu wynajmu lokalu, wyjazdów pracowników agencji, rekrutacji czy jakiegokolwiek innego – uciekajmy.

Warto też upewnić się, że wybrana przez nas agencja działa legalnie. W tym celu trzeba sprawdzić, czy posiada odpowiedni certyfikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Potwierdza go wpis w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ), na stronie www.kraz.praca.gov.pl. Możemy też sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), czy interesujący nas pośrednik ma założoną działalność gospodarczą, i od jak dawna. 

Dobrze popytać wśród rodziny i znajomych, czy ktoś ma swojego zaufanego pośrednika. Można też sprawdzić na forach i portalach opinie pracowników. Tu jednak należy uważać, na tym rynku, jak na każdym innym – konkurencja nie śpi.

Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest ogłoszenie. Rzetelna agencja powinna podać nie tylko numer  telefonu, ale także maila bądź adres. Dobrze, jeśli ma własną stronę internetową, na której możemy znaleźć te informacje. Nie umawiajmy się na spotkanie z przedstawicielem agencji „na mieście” – prawdziwa agencja powinna mieć biuro, domenę i e-maila.

Jeśli do tej pory wszystko się zgadza, możemy rozważyć podpisanie umowy. Prawidłowa umowa powinna być przedstawiana pracownikowi na piśmie, w języku, który on rozumie. Powinny być jasno określone warunki zatrudnienia: prawa i obowiązki pracownika, a także to, co ma nam do zaoferowania agencja. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, to na tym etapie agencja powinna je rozwiać. Jeśli czegoś nie rozumiemy, agencja powinna nam to wytłumaczyć. Można przed podpisaniem zabrać umowę do domu, na spokojnie przeczytać  i wtedy podjąć decyzję.

Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, że agencja nie działa zgodnie z prawem, powinniśmy niezwłocznie poinformować Okręgową Inspekcję Pracy i Wojewódzki Urząd Marszałkowski.